Nuuksio on koko perheen retkeilykohde!

Nuuksion järviylängöstä laadittuun geologiseen retkeilykarttaan on merkitty retkeilijöitä kiinnostavia luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä. Uudenmaan laajin yhtenäinen, lähes luonnontilainen saloalue on geologisin silmin katsottuna täynnä mielenkiintoisia kohteita.
nuoli Lue lisää

Maa kohoaa

Maankohoaminen on Itämerelle ja sen lahdille ominainen ilmiö. Sillä on ollut suuri merkitys ihmisten elämään,ja ilmiö tunnettiin jo
vuosisatoja sitten varsinkin Pohjanlahden rannalla.
nuoli Lue lisää

Kiviharrastus sopii kaikenikäisille

Kiviharrastajien lähettämillä näytteillä on suuri merkitys raaka-ainevarojen etsintä- ja tutkimustyössä. Valtaosa Suomen kansantaloudelle merkittävistä kaivoksista on saanut alkunsa kansannäytteistä.
nuoli Lue lisäänuoli Jokamiehen geologia

nuoli Geonäyttely

nuoli geologia.fi© Geologian tutkimuskeskus 2009